Keresés

Többsincs óvodánk több mint száztíz éve várja falai közé a településünkön, és a térségben élő gyermekeket. Az itt folyó, a vidéki környezet adta lehetőségeket kihasználó, magas színvonalú, partnerközpontú, szakmai munka állandó megújulást igényel. Ennek érdekében igyekszünk minden lehetőségeket kiaknázni, hogy nevünkhöz méltóan, a gyermekek érdekeit, és a szülők igényeit szem előtt tartva tudjuk fejleszteni az intézményünk szolgáltatásait.

1898-ban a település központjában a katolikus templom és a Polgármesteri Hivatal között épült meg az óvoda, mely kibővített formájában jelenleg is községünk egyetlen nevelési intézménye. Többek között erre is utal elnevezésünk a " Többsincs Óvoda ". Az új nevet - Benedek Elek, ismert meseírónk játékos szóhasználatából merítve - 1998-ban, 100. évfordulónkon kapta óvodánk.

Csabai úti épület

A századfordulón épült intézmény 1 csoporttal került kialakításra a Csabai úton, Marcsek Jolán okleveles kisdedóvónő vezetésével, majd 1904-ben őt követte Jancsovics Petronella göncruszkai állami óvónő.

Óvodánk az igényeknek megfelelően folyamatosan bővült, mígnem 1977-ben elérte 7 csoportos méretét. A demográfiai változások miatt a 2000-2001-es nevelési évet már csak 6 csoporttal kezdhettük.

2005-ben Kondoros és Kardos községek közoktatási Intézményfenntartó társulást hoztak létre, mely Kondorosi székhelyén 6 óvodai csoportot, kardosi telephelyén 1 óvodai csoportot működtetett. 2009 szeptemberétől a kardosi óvodai csoport alacsony létszáma miatt a további ellátás iskolabuszos szállítással Kondoroson valósult meg.

A csoportszobák 3 különálló épületben találhatók (a Hősök úti, a Csabai úti és a Balázs épület). Ezek évtizedekkel ezelőtt átalakítás során váltak óvodává lakásokból, iskolából.

Hősök úti épület

Intézményünk magán viseli a századforduló stílusjegyeit, különösen impozáns a főtérre néző Hősök úti épületünk. Óvodánk épületei közrefogják udvarunkat, melyet hatalmas platánfák tesznek árnyassá.

Felszerelésénél a természetes anyagokat részesítjük előnyben. Nagy élmény és mozgáslehetőség gyermekeink számára az udvaron emelt domb. Játékeszközeink főként fából készültek, tetszetősek, jól szolgálják a gyermekek mozgásigényének kielégítését, emellett fejlesztő hatásuk is jelentős (kilátó csúszdával, kötélhálós mászó, mászó lengőhintával, egyensúlyozó padok, mókuskerekek stb.) Játékaink mosható, fertőtleníthető műanyag eszközök és természetes anyagú fa játékeszközök. Udvarunk rejtett zugában veteményeskert található.

Óvodánk élvezi a vidéki környezet adta előnyöket. A gyermekek családi hátterében fellelhetők a falusi életmód jellemző vonásai, hagyományai. A szülők és nagyszülők többségének kenyerét ma is az alföldi mezőgazdaság adja. Falusi óvodának valljuk tehát magunkat. Ennek megfelelően alakítjuk nevelési gyakorlatunkat és a gyermekek közvetlen tárgyi környezetét.

Intézményünk többcélú, közös igazgatású, önálló költségvetéssel és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, függetlenített vezető irányítja. 11 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel 6 dajka néni és a gazdasági ügyintéző közreműködésével.

A gyermeklétszámhoz képest igen szűkös a rendelkezésre álló terület az udvaron és az épületeken belül egyaránt, ezért az ésszerű helytakarékos megoldásokat részesítjük előnyben a bútorzat cseréjekor, játszóhelyek kialakítása során stb.